Vår skola skall vara det självklara valet

 

Vi socialdemokrater skall möta framtiden med ökande kunskapsnivåer.

De skolsystem i världen som har högst resultat har också en hög grad av

likvärdighet. Reformer för att vända utvecklingen i skolan behöver därför

stärka såväl kunskapsresultaten som likvärdigheten för att vara framgångsrika.

 

DÄRFÖR VILL VI

• ha kommunal grundskola i alla våra tätorter

ge barnen tilltro till den egna förmågan.

ge kunskap i samhällets demokratiska värderingar.

 se en fortsatt ökning av vuxna på skolan.

fortsätta utveckla utemiljön på förskolor och skolor.

införa läxhjälp i skolan och den ska vara i kommunens regi.

erbjuda förskoleplats inom en månad.

• ha en förskola och skola som rustar barnen med goda kunskaper och
  lägger grunden för framtiden.

arbeta för att utveckla Komvux och möjliggöra för alternativa vuxenutbildningar. 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-25 14:20