Vård och omsorg för alla

Alla människor är lika mycket värda och har rätt till ett tryggt och gott liv.

I Lessebo kommun har vi en väl utbyggd och fungerande äldreomsorg

som skapar trygghet och välmående för de äldre.

Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. Alla

ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi blir allt äldre och även om

vi är friskare så kommer många av oss att behöva hjälp med det dagliga

livet på ålderns höst. När du är som svagast – då ska samhället vara som

starkast.

DÄRFÖR VILL VI

utveckla våra servicehus och övriga boenden så de motsvarar de krav 
  som de boende ställer både nu och i framtiden.

• ge alla människor förutsättningar till ett fortsatt aktivt och stimulerande 
  liv högt upp i åldrarna.

fortsätta utveckla nya attraktiva boendeformer för äldre och personer 
  med funktionsnedsättning.
skapa trygga mötesplatser för äldre och
  personer med funktionsnedsättning.

låta alla som kommer i kontakt med vår verksamhet vara delaktiga.

 verka för en ökad integration mellan människor från olika kulturer.

• låta vår personal vara delaktiga i verksamhetens arbete.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-25 14:20