Vi Socialdemokrater accepterar inte den höga arbetslösheten

Socialdemokraterna i Lessebo kommun tycker att det är viktigt med ett

bra företagsklimat och en fungerande arbetsmarknad. Vi vill skapa goda,

trovärdiga förutsättningar för arbetstillfällen och pendling.

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet

2020.

Det kräver framtidsinriktade investeringar i jobb och utbildning så att

företag kan växa och anställa. Det är viktigare än fler skattesänkningar. Vi

vill bekämpa arbetslösheten genom att investera i nya jobb och investera

i människors kunskaper.

Vi socialdemokrater vill därför fortsätta vårt arbete med att skapa goda

förutsättningar för rätt kompetens för rätt arbete. Det är dags att sluta

attackera arbetslösa – och börja attackera arbetslösheten.

DÄRFÖR VILL VI

ge företagen möjlighet att utvecklas under gynnsamma förhållanden.

fortsätta arbeta aktivt för att fler arbetstillfällen i vår kommun.

erbjuda våra anställda i Lessebo kommun rätt till heltid – deltid en 
  möjlighet.

 • ge ungdomar möjlighet till arbete eller kompetensutveckling.

öka möjligheterna till ut- och inpendling genom att fortsätta arbeta för 
   utökande av kommunikationer och bättre vägar.

erbjuda förskola på obekväm arbetstid.

erbjuda alla ungdomar från åk 9 och till och med gymnasiet, möjlighet 
  till ett sommarjobb.

 


 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-25 14:20