Aktuella nomineringar

Socialdemokraterna i Linköping har ett flertal uppdrag som behöver fyllas. Därför ber vi om nomineringar från enskilda medlemmar eller föreningar. 

Kom ihåg att DU som nominerar ANSVARAR för att den nominerade är medveten om uppdragets innebörd och vad det innebär att FÖRETRÄDA Socialdemokraterna i Linköping. 

Nominera kan föreningar anslutna till Linköpings arbetarekommun. Du kan också nominera som enskild medlem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nominering till partidistriktets styrelse

Arbetarekommunens styrelse har i uppdrag att nominera till styrelseuppdrag i partidistriktet. Därför ombeds medlemmar och föreningar att nominera lämpliga kandidater till att vara med och leda partidistriktets arbete. Sista datum är 8 januari så att styrelsen kan bereda nomineringarna som ska vara distriktet till handa 15 januari. 

Länk till enkäten för partidistriktets styrelse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomineringar inför årsmötet 2017

Observera att nomineringstiden är satt till 15 februari 2017

Nedan följer länkar till enkäter där nomineringar sker. (Om du har problem med tekniken ombeds du maila linkoping@socialdemokraterna.se)

Styrelse och ombud

Facklig ledare

Ombud för S i Linköping - Distriktets årsmöte (mandatperiod 1 år med start1 november 2017)

Valberedning för Linköpings arbetarekommun