Möteskalender 2016

Nedan ser du årets kalendarium för Socialdemokraterna i Linköping.

Datum Tid Aktivitet Målgrupp
Januari


11 17.30 Arbetarekommunens styrelse Styrelsen
14 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
14 18.00 Valberedningsmöte Valberedning
16 heldag Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
25 18.00 Representantskap Alla medlemmar
26 14.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
Februari


1 17.30 Heltidsförtroendevalda och styrelse Styrelsen och heltidsförtr.
8 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
11 18.00 Valberedningsmöte Valberedning
11 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
16 14.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
29 18.00 Representantskap Alla medlemmar
Mars


7 17.30 Arbetarekommunens styrelse Styrelsen
10 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
10 18.00 Valberedningsmöte Valberedning
14 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
21 18.00 ÅRSMÖTE Alla medlemmar
22 9.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
April


8-9
Arbetarekommunens styrelsehelg Styrelsen
14 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
16
Partidistriktets årsmöte Valda ombud
18-30
Utåtriktat dialogarbete

 

Alla föreningar och medlemmar

18 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
26 9.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
Maj


1
Första maj Alla medlemmar
9 17.30 Arbetarekommunens styrelse Styrelsen
12 18.00 Valberedningsmöte Valberedningen
23 17.30 Heltidsförtroendevalda och styrelse Styrelsen och heltidsförtr.
30 18.30 Representantskap Alla medlemmar
30 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
Juni


7 9.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
9 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar 
13 17.30 Arbetarekommunens styrelse Styrelsen
Juli
Sommarledigt
Augusti


11 18.00 Valberedningsmöte Valberedningen
15 17.30 Heltidsförtroendevalda och styrelse Styrelsen och heltidsförtr.
22 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
29 18.00 Representantskap Alla medlemmar
30 14.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
29 augusti – 11 september 
Utåtriktat dialogarbete Alla föreningar och medlemmar
September


5 17.30 Arbetarekommunens styrelse Styrelsen
8 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
8 18.00 Valberedningsmöte Valberedningen
19 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
26 18.00 Representantskap Alla medlemmar
27 14.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
Oktober


10 17.30 Arbetarekommunens styrelse Styrelsen
13 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
13 18.00 Valberedningsmöte Valberedningen
17 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
24 18.00 Representantskap Alla medlemmar
25 14.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
November


7 17.30 Heltidsförtroendevalda och styrelse Styrelsen
10 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
10 18.00 Valberedningsmöte Valberedningen
21 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
28 18.00 Representantskap Alla medlemmar
29 14.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen
December


5 17.00 Kommunfullmäktigegrupp KF-gruppen
8 18.00 Ordförandeträff Ordförande i S-föreningar
12 17.30 Arbetarekommunens styrelse Styrelsen
14 9.00 Kommunfullmäktige KF-gruppen