Representantskapsmöte 29 augusti

Äntligen startar politkhösten!

Måndag 29 augusti klockan 18:00 träffas det högsta beslutade organet för Socialdemokraterna i Linköping i Stadshuset.

Alla medlemmar är självklart välkomna att delta men beslut fattas av ombuden som S-föreningarna valt.

 

Nedan kan du klicka för att läsa handlingarna för mötet

 

20160829 Förslag till dagordning RS.pdf 

1604 - Kretsloppspark i Linköpings kommun.pdf

20160829 Förslag till val.pdf

Berga interpellation.pdf

Förslag till nya riktlinjer valberedning o nominering 2016.pdf

Riktlinjer vid valberedning och nominering, antagna 2012.pdf

Protokoll 160530 RS.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-19 18:08