Sveriges bästa Skolkommun 2020

Socialdemokraterna i Linköping skickar idag ut ett brev till de föräldrar som har, eller snart kommer att ha, barn i Linköpings skolor. Våra politiska förslag på skolområdet lanserades under förra veckan och nu kompletterar vi detta med att skicka ut ett brev till de Linköpingsbor som har sina barn i förskoleklass till år 2. I brevet presenterar vi vår syn på utvecklingen av skolan och våra förslag på hur Linköping kan bli Sveriges bästa skolkommun 2020.  

Linköping är på många sätt är en bra kommun att växa upp i. Samtidigt är utmaningarna många och svensk skola blir allt mer ojämlik. Pisa-undersökningen visar att resultaten i svensk skola fortsätter att kraftigt försämras. I Linköping visar test av elevers läsförståelse de sämsta resultaten någonsin. Vi socialdemokrater möter många föräldrar som är oroliga över utvecklingen inom skolan. Vi delar den oron och ser att Linköping har alla förutsättningar att prestera bättre. Vi vill se en likvärdig skola där alla barn får chansen att utveckla sina förmågor och få en bra start i livet. Därför behövs ett nytt styre i Linköpings kommun.

 Här kan du läsa brevet.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-24 13:31