Interpellation angående avgiftsfri grundskola

Enligt Linköpings kommuns riktlinjer för avgifter i grundskolan kan en obetydlig kostnad tas ut för eleverna max en gång per termin. I övrigt ska skolan vara helt fri från avgifter. Jag har i min vardag stött på en helt annan verklighet, där större avgifter tas ut regelbundet. Det handlar om att ha egna skridskor för att kunna delta på friluftsdagar, pengar till insamlingar till bandyklubbor på fritidshemmen, kostnad för klassresor för att bara nämna några exempel. Samtidigt har barnfattigdomen i Linköping ökat de senaste fyra åren och ligger nu över det svenska genomsnittet. Många familjer har det kärvt ekonomiskt och att regelbundet betala extrakostnader pressar ekonomin. Föräldrarnas betalningsförmåga ska inte vara avgörande för huruvida barnen kan delta vid aktiviteter i skolans regi. Vi socialdemokrater anser att alla elever i Linköpings grundskolor ska ha rätt till en likvärdig utbildning och därmed samma möjligheter att delta vid skolans aktiviteter.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

 

Tror du att det kommunala regelverket gällande avgifter i grundskolan efterlevs?

 

Om inte, vad ämnar du göra åt det?

 

 

 

 

Jakob Björneke

Socialdemokraterna

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-17 14:28