Motion : Bättre tillgänglighet till Tekniska Verkens återvinningscentraler

I Linköping finns tre återvinningscentraler som drivs i Tekniska Verkens regi – Malmen, Ullstämma och Gärstad. Centralerna är tillgängliga för medborgarna under veckodagarna, med viss variation på tiderna, samt under lördagar mellan kl. 8 och 15. Samtliga tre är dock stängda söndagar.

 

För många linköpingsbor är helgerna de dagar då det finns tid till att köra sitt avfall till en återvinningscentral. Det är därför olyckligt att den möjligheten bara finns en av helgdagarna – men inte på söndagar. Återvinningsgraden i samhället är beroende av en mängd faktorer, men tillgänglighet och information är två av de viktigaste. Genom att göra återvinningscentralerna mer tillgängliga i tid och genom att anpassa tiden till hur många människor lever sina liv ser vi möjligheter att öka återvinningen av det avfall vårt samhälle skapar. Vi vill dock understryka att för att en sådan förändring ska få stort genomslag måste den åtföljas av aktiv information till medborgarna.

Tillgängligheten till återvinningscentralerna är mycket god för de linköpingsbor som har tillgång till bil. I dagsläget har de kommuninvånare som saknar bil mycket begränsade möjligheter att frakta och lämna sitt avfall på centralerna. Naturligtvis måste alla medborgare kunna bidra till att vi återvinner det avfall vi skapar – oavsett tillgång till bil.

 

Konsekvenserna av biltvånget blir dels att de återvinningsstationer som finns utplacerade i staden istället blir överfulla, dels att avfall som inte skall läggas på stationerna ändå läggs där. Dessutom minskar även i detta fall återvinningsgraden i samhället, vilket går på tvärs med våra demokratiskt satta mål om ett hållbart samhälle och vår vilja att gemensamt ta ansvar för det samhälle vi skapar. Vi socialdemokrater motsätter oss att det är enbart som bilburen man har tillgång till stationerna och därmed möjlighet att nyttja en samhällsservice som ska vara till för alla.

 

Tekniska Verken är ett kommunalägt bolag - ett bolag som ägs av medborgarna och som måste kunna erbjuda medborgarna god service. Vi socialdemokrater anser att det ska vara lätt att ta ansvar för vår gemensamma framtid – även på söndagar och utan bil.

 

Mot ovanstående bakgrund föreslår vi kommunfullmäktige besluta

 

 

Att Tekniska Verkens återvinningscentralers öppettider utökas till att även hålla öppet på söndagar.

 

Att se till att de linköpingsbor som inte är bilburna på annat sätt får en reell möjlighet att återvinna sitt avfall via återvinningscentralerna

 

 

För Socialdemokraterna i Linköping

 

 

 

Kristina Edlund                                        Andreas Berg

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-15 15:05