Motion angående öppettider på förskolan

Alltfler linköpingsbor har oregelbundna arbetstider. Det blir allt vanligare i allt fler yrken att man jobbar kvällar. Ser vi på hur exempelvis handelsanställda arbetar ser vi snabbt att något arbete 09.00-18.00 inte längre är aktuellt. Liknande exempel skulle kunna tas från många andra yrken. Att ha barnomsorg när man arbetar oregelbundet är svårt, eftersom de flesta förskolor stänger 18.00. Det finns många ensamstående föräldrar som slutar sina arbeten vid 20-tiden och ibland även senare, de är då tvingade att lösa sin barnomsorg genom vänner och bekanta eller anlita nattis.

 

I Linköping finns sedan lång tid en väl fungerande nattlig förskola. Förskolor som är öppna dygnet runt är naturligtvis bra och det är mycket värdefullt att Linköpings kommun har en välutbyggd dygnetruntomsorg men det kan aldrig fullt ut tillgodose behovet av kvällsomsorg.

 

Linköping är en stad med ett modernt näringsliv. Ett näringsliv som allt oftare ställer krav på oregelbundna arbetstider. Då måste Linköpings kommun också möta det med en modernt organiserad förskola. En förskola med öppettider som är anpassade efter linköpingsbornas behov.

 

Därför vill vi att Linköpings kommun skall vara ett föredöme och utveckla en förskola med mer flexibla öppettider. Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utöka öppettiderna på förskolor i Linköping så att det tillgodoser behovet av kvällsomsorg.

 

Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar

 

att ge Barn – och ungdomsnämnden i uppdrag att öka möjligheterna för linköpingsbor att få barnomsorg på kvällstid.

 

 

Gunn Bredstedt                                        Jakob Björneke

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-17 14:16