Samverkan mot barnfattigdom

 

 

Det krävs fler insatser i Linköpings stadsdelar för att motverka barnfattigdomen. Det menar kommunalråden Jakob Björneke och Eva Lindh.

 - Ökningen av antalet fattiga barn och ungdomar det kanske tydligaste beviset på att den borgerliga regeringens politik är orättfärdig. Skattesänkningar enbart för dem som har jobb, nedskärningar i välfärden, utförsäkringar av sjuka och arbetslösa har inte varit ett recept för att motverka barnfattigdom. Istället har det lett till stora inkomstskillnader och att barnfattigdomen breder ut sig, menar Eva Lindh, kommunalråd (s).

- Barnfattigdom är detsamma som föräldrars fattigdom. Föräldrar som är fattiga för att de saknar jobb eller bara jobbar deltid. Därför är den absolut viktigaste åtgärden mot barnfattigdom att få människor i jobb, fyller Jakob Björneke i.
 
- Det krävs fler insatser men framförallt mer samordnade insatser i Linköpings olika stadsdelar för att öka möjligheterna för alla att få ett jobb, påpekar Eva Lindh.


- Klyftorna mellan barn som har och barn som inte har har vuxit sig allt större och därmed försämras möjligheterna för alla barn att få likvärdiga uppväxtvillkor. Vi vill ta bort de dolda skolavgifterna, ingen ska behöva avstå från att delta vid aktiviteter i skolans regi för att föräldrarnas betalningsförmåga inte räcker till. Därtill har vi föreslagit stärkt samverkan mellan skolan och sociala insatser. Vi menar att mer av sociala insatser måste finns ute i stadsdelarna, säger Jakob Björneke, kommunalråd (s).
 
- För många ungdomar saknas organiserade fritidsaktiviteter under eftermiddagarna. Alla ungdomar har inte rätt till eller omfattas inte av skolbarnomsorg. Därför vill vi satsa på samlad skoldag där exempelvis hjälp med skolarbete och olika fritidsaktiviteter innefattas. Kultur och fritid måste vara tillgängligt även för dem med liten plånbok, avslutar Jakob Björneke.


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-07 18:47