Vårt parti

Vad är Socialdemokraterna i Linköping?

Socialdemokraterna i Linköping (traditionellt kallad arbetarekommun) är en ideell politisk förening med över 1000 medlemmar i åldrarna 15-99. Föreningen består av flera mindre föreningar, så kallade socialdemokratiska föreningar. Där möts medlemmarna kring exempelvis det geografiska området som de bor i eller i en förening som samlar medlemmar inom samma yrkeskategori. Vi har också föreningar för studenter, ungdomar, kvinnor och hbtq-personer. Det som är gemensamt för alla är att de arbetar för att genomföra socialdemokratisk politik.

Verksamheten för Socialdemokraterna i Linköping handlar om att hålla den socialdemokratiska idéen i fokus; formulera politik för framtidens utmaningar och värva medlemmar som delar vår uppfattning om hur samhället ska utvecklas. Vi arbetar ständigt för att säkerställa att vi har medlemmar som utvecklas i sitt medlemskap och som åtnjuter partivänners förtroende. Det förtroendet leder ibland till uppdrag inom partiorganisationen, domstolar, nämnder eller något av de beslutande församlingarna i riksdag, kommun eller region. 

Vill du veta mer om Socialdemokraternas historia och hur vår organisation är uppbyggd i landet? Klicka här!