Val 2014

Tillsammans skapar vi Framtidens Ljungby

Kandidater till Kommunfullmäktige i Ljungby

Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälleutan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och sammavärde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sina liv och sin vardag och i jämlik, jämställdoch solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som gagnar alla människors lika värde!


Ljungby ska vara en bra plats att leva och bo på!
Vi vill:

• Bygga fler prisvärda hyreslägenheter ochtrygghetsboenden

• Verka för att utveckla ljungby lasarett i offentlig regi

• Verka för en stark kommunal ekonomi

• Stimulera framväxten av nya arbetstillfällen – och behålla devi har kvar!

• Bidra till att fler företag, gärna inom service ochtjänstesektorn, etablerar sig i kommunen

• Särskilt stimulera kvinnor att starta företag

• Utveckla migrationscenter samt arbeta aktivt med ettarbetsmarknadsutskott för att bekämpa arbetslöshet

• Verka för en god integration och bättre tillvarata invandrareskompetens till exempel genom validering av kunskap

• Verka för att skapa ett fadderprogram för en bättreintegration i Ljungby kommun

• verka för att ingen ung i Ljungby ska vara utan jobb

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 08:53