Infrastruktur och miljö

Naturen och den goda miljön ger rika möjligheter till friluftslivoch rekreation ger lugn och ro likväl som stimulans.

Vi vill också:

• Anlägga fler samt underhålla gång- och cykelvägar

• Vårda kommunens parker• Verka för europakorridoren (höghastighetståg) och andragoda kommunikationer i alla väderstreck

• Servera flera alternativ av klimatsmarta rätter i skolor ochpå äldreboenden

• Fortsätta satsa på utbyggt bredband

• Uppmuntra till alternativa uppvärmningssystem –energirådgivning

• Fortsätta arbetet med att rädda våra vattendrag frånförsurning och föroreningar

• Främja utvecklingen av förnybara energikällor. Minskadenergiåtgång minskar utsläppen av koldioxid

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 11:33