Jämlik och jämställd skola

• Skolan och förskolan ska arbeta med olika metoder/arbetssätt för att tillgodose alla elevers behov av stöd• Pedagogisk utveckling och mångfald ska uppmuntras i allaförskolor/skolor


Vi vill verka för:

• Mindre barngrupper i våra förskolor

• Barnomsorg på obekväm arbetstid

• Mindre klasser t.o.m. årskurs 3

• Fler specialpedagoger och annan pedagogisk personal• Läxhjälp i skolan till alla

• Sommarskola från årskurs 6 – utökad och breddad

• Ett bra och utvecklat samarbete med näringslivet, för attförbereda våra ungdomar på arbetslivet

• Körkortsutbildning för elever som studerar påSunnerbogymnasiet

 

Vi ska ge våra barn och elever:

• Utbildning av god kvalitet för ett livslångt lärande. Ingetkan vara viktigare i en tid där nya kunskaper ständigtefterfrågas

• Skola och utbildning som präglas av jämlikhet ochjämställdhet

• Att utveckla vuxenutbildningen

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 11:34