Kultur åt alla

Vi vill

• Utveckla det moderna biblioteket – bredare utbud avmusik- och kulturaktiviteter i alla kommunens delar

• Skapa kulturella mötesplatser

• Att badplatserna vid våra sjöar är lättillgängliga för alla.

• Att Fritidsgården är öppen även på sommaren och mer änvarannan helg

• Verka för lägre avgifter i den kommunala musikskolan

• Verka för gott samarbete med föreningar ochstudieförbund, med prioritering på barn- ochungdomsverksamhet

• Öka stödet till föreningslivet i Ljungby kommun

• Höja studieförbundens bidrag för folkbildningen i Ljungbykommun

• Främja våra muséer och marknadsföra dem sombesöksmål

• Slå vakt om Sagomuseet och vår unika berättartradition iSunnerboVi vill också

• Utveckla kvarteret Fritiden

• Renovera Grand och rusta upp hembygdsparken

• Fortsätta satsa på Sickinge ridanläggning

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 11:35