Omsorg

Trygghet och omsorg för alla står högt på vår lista över åtgärderi framtidens Ljungby. Den positiva utvecklingen med alltfler äldre för också med sig nya utmaningar. Vi behöver enomsorg av hög kvalitet som möter skilda behov i livets allaskeenden.

Vi vill

• Höja kvaliteten i omsorgen

• Verka för att öka personaltätheten

• Höja kontinuiteten i hemtjänsten

• Verka för att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 11:30