Socialt arbete

Öka samverkan mellan kommun och landsting för personermed funktionsnedsättning och vid all rehabilitering

• Utveckla råd och stöd för personer med drogproblematiksamt aktivt stödja organisationer som arbetar med dessa

• God utbildning inom demensområdet för alla berörda• Öka samverkan med polisen

• Utåtriktad verksamhet för att öka förståelse och bemötandeav psykiskt funktionsnedsatta

 

Vi vill:

• Verka för fler budgetrådgivare

• Utveckla fältarbetet för kommunens ungdomar

• Stödja kommunens nattvandrare. Fler vuxna på stan!

• Motverka våld i nära relationer

• Stödja organisationer som arbetar med våld i nära relationer

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 11:32