Detta gjorde vi förra mandatperioden

Torget i Ljungby under valet 2006

 

Det här har vi Socialdemokrater gjort under förra mandatperioden:

 
 Kommunstyrelsen
• Haft ett aktivt samarbete och en dialog med näringslivet, vilket fått till följd att kommunens näringslivsklimat har förbättrats.
• Planlagt nya bostads- och villaområden t ex Ågårdsängen och nya Replösaområdet
• Fått studentlägenheter byggda
• Satsning på högskoleutbildning t ex Ingenjörs-, Informationslogistik- och Kvalificerad Yrkesutbildning
• Sett till att kommunen har en ekonomi i balans
• Köpt järnvägsområdet för att kunna försköna och använda ett attraktivt område mitt i stan
• Arbetat för en ökad medborgardialog, med syfte att skapa delaktighet
• Öppnat möjligheter för "alternativa driftsformer" som ett möjligt komplement till kommunala verksamheter
• Skapat resurser för en demokratisamordnare, som arbetar för att motverka rasism och främlingsfientlighet

Socialnämnden
• Skapat behandlingsformer på hemmaplan för "ungdomar på glid"
• Skapat "behandlingshem" för missbrukare på hemmaplan
• Inlett samverkan med grannkommuner inom olika områden t ex familjerätten
• Ökad satsning på vård- och omsorgspersonal, både lönemässigt och kompetenshöjande
• Ökad samverkan med polismyndigheten t ex "Trafiknyktert Kronoberg"
• Höjt boendestandarden och förbättrat arbetsmiljön på flera äldreboenden
• Ökat det "sociala innehållet" i hemtjänsten

Miljö- och byggnämnden
• Effektiviserat och utökat tillsynen inom miljö-, livsmedel-, djurskydd- och hälsoskyddsområden
• Fortsatt arbetet med att rädda våra vattendrag från försurning och föroreningar
• Fortsatt arbetet med regionala miljömål och översiktsplan
• Ökat kompetensen hos personalen

Barn- och utbildningsnämnden
• Till- och ombyggnad av Sunnerbogymnasiet, för att ha en attraktiv skola på hemmaplan, att erbjuda gymnasieelever
• Breddat utbildningsprogram inom gymnasiet t ex hästgymnasium
• Utvecklat samarbete, skola - näringsliv, bland annat för att förbereda våra ungdomar på arbetslivet
• Utvecklat fordonsprogrammet med två olika inriktningar, transport och personbilsmekaniker
• Renoverat Lidhultsskolan

Kultur- och fritidsnämnden
• Ny bokbuss har köpts
• Äventyrsbad byggts
• Glad Jazz-arrangemangen har fått nytt liv
• Konstgräs på Lagavallen
• Ny biblioteksfilial i Lidhult och Lagan
• Fritidsgård i Lagan

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-12 19:01