Studier

ÅRSPLAN –studier Ljungby arbetarkommun 2008-2009

· Medlemsutbildning – pågående 15/4   20/5….    3 delt.  (1,5 t x 3 ggr)

·  Politikerskola – pågående  25/8  29/9  28/10  10/11  9/12….. 5-6 delt. (10 ggr/år fram till  valet 2010)

·  Ekonomi studiecirkel – våren -08 29/4, 5/5, 12/5, 19/5  3-15 delt.

·  Föreläsningsserie Klimat/Miljö – 1/10, 22/10, 12/11, 21/1-09, 25/2-09, 25/3-09, 25/4-09

·  Studiekonferens - 14/10 kl 18.00  Partilokal Alvesta. Arr. Partidistriktet och ABF-distr.

·  Cirkelledarträff tillsammans med föreningarnas studieorganisatörer – 17/10 kl 19.00 Kosta Arr. ABF

·  EU-seminarium, inför EU-valet – 8/11 kl 09.00-15.30 Strömsnäsbruks Folkets hus

·  Föreläsning Ove Andersson, Tankesmedjan – 17/11 (= rep.skap)

 

Detta är tillfällen till utbildning som vi hittills har planerat.

 

Utöver dessa planerade finns i vårt målarbete planer på att starta en studiecirkel om

Ideologi – vår värdegrund samt Kollektivavtalet – det skrivna löftet.

Vi återkommer om dessa så håll ögon och öron öppna.

 

Dessutom kommer ABF att starta studiecirklar med temat, att arbeta fram en kulturstrategi för Kronobergs län. Dessa kommer att genomföras som lokala studiecirklar med hjälp av kultur- och fritids politiker i länet.

 

Har ni frågor/synpunkter om ovanstående så är ni välkomna att höra av Er till

Harriet Kristensson 070-5785476 harriet.kristensson@ljungby.se (studieorganisatör i Ljungby arbetarkommun) eller arr. organisation.

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-04 10:38