Högskolebehörighet skall ingå i gymnasieutbildningen

Högskolebehörighet för gymnasieelever på Sunnerbogymnasiet

 

Det är inte lätt att vara ung på dagens arbetsmarknad. Det ställs högre krav än någonsin på kompetens och okvalificerade arbeten finns snart inte längre. Allt färre klarar sig på arbetsmarknaden med enbart gymnasiekompetens och allt fler arbeten kräver högskoleutbildning. Därför vore det orätt att tidigt begränsa ungdomar och försvåra möjligheten till framtida högskolestudier. Ingen 15-16-åring ska behöva ska behöva fatta ett beslut som gör att man är fastlåst i ett yrkesfack hela livet. Man måste kunna ändra sig och det måste finnas en möjlighet att anpassa sig till arbetsmarknaden. I samband med gymnasiereformen Gy2011 försvann automatisk högskolebehörighet för de s.k. yrkesförberedande programmen. Därmed blir också dessa elever mycket begränsade på framtidens arbetsmarknad om de inte gjort ett aktivt val att läsa till högskolebehörighet som hittills i de allra flesta fall inneburit att man läser ämnen utöver de 2500 poäng som gymnasiestudier utgörs av. Detta gör att många väljer elever väljer bort högskolepaketet. Det talas om att högskolepaketet framöver ska väljas till inom de 2500 poängen men likväl kommer det finnas elever som borde välja till högskolepaketet och har alla förutsättningar att klara sådana studier som väljer bort det. På KCM i Markaryd har man infört ett system som gör att elever aktivt måste välja bort högskolepaketet istället för att aktivt välja till det. Vi Socialdemokrater vill uppmuntra till högre studier och vill att ungdomar ska ha breda möjligheter efter fullföljd gymnasieutbildning. Sunnerbogymnasiet måste leva upp till sin slogan "möjligheternas skola".

 

 

Socialdemokraterna föreslår därför:

ATT högskolepaketet ska finnas inlagt i studieplanen hos eleverna vid Sunnerbogymnasiets nationella gymnasieprogram från början så att eleven aktivt måste välja bort högskolepaketet istället för att aktivt välja till det.

 

Magnus Carlsson

(S)