Interpellation badet

                                                                                       Till Kommunfullmäktige

                                                                                       Ljungby kommun                                                          

 Interpellation

 

Förra året framförde socialdemokraterna ett förslag att Kronoskogsbadet skulle vara avgiftsfritt. Förslaget vann gehör, beslut fattades i kommunstyrelsen att badet skulle ha fritt inträde sommarsäsongen 2011, äventyrsbadet inkluderat.

 

I år har det fria inträdet tagits bort för vuxna över 20 år. Det innebär att alla vuxna, även om de inte avser bada, utan följer med sina barn/barnbarn betalar inträde, 60 kronor.

 

Det kan tyckas vara en fråga av mindre betydelse för en del, men för det stort antal  barnfamiljer är entre´avgiften  ett stort utlägg i en kanske redan knapp ekonomi. För en del barn är utomhusbadet kanske den enda avkoppling och aktivitet som är möjlig. Att avgiftsbelägga för vuxna kan innebära att föräldrar lämnar sina ”halvstora” barn på badet och väljer att inte själva vara med p.g.a kostnaden för inträdet. Vi pratar om att vi skall värna barnen, men är detta beslut ordentligt genomtänkt?

 

1. Hur ser kulturnämndens ordförande Anders Bondesson (M) på avgiften för vuxna, med tanke på resonemanget ovan?

 

2. Hur mycket kostar administrationen och penninghanteringen runt entre´ avgifterna på utomhusbadet?

 

3. Kommer utomhusbadet att vara fritt för alla nästa år?

 

Ljungby 2012-09-18

Anne Karlsson

Kommunalråd (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-09 14:17