Interpellation hörslinga

           Till Kommunfullmäktige Ljungby kommun

 

Interpellation angående teknisk utrustning i kommunala  mötes- och samlingssalar

Som ordförande i Ljungby kommuns Tillgänglighetsråd har jag under två år i samband med möte med rådet stött på tekniska hinder i kommunens lokaler. I Bolmenrummet handlar det om att hörslingan inte fungerar. I samlingssalen på Ljungsätra fungerade varken hörslinga eller högtalaranläggning. Trots tydliga instruktioner om hur anläggningen skall handhas, fungerade den inte. Inför varje möte skall det finnas en checklista där tekniken skall säkerställas. Det är av största vikt ur tillgänglighetssynpunkt att våra offentliga sammanträdesrum och samlingslokaler fungerar.

Med anledning av denna över tiden olösta fråga ställer jag följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel:

1.      Vilka rutiner gäller för  hörslinga och hur kontrolleras dessa?

2.      Vad gäller ljudanläggning i samlingslokalen på Ljungsätra: När beräknas kommunen ersätta ålderdomlig utrustning  med modern? (Finns ingen dator så föreläsare kan ej visa med USB)

3.      När kan Ljungby kommuns invånare vänta sig att tekniken med hörslinga fungerar fullt ut, även i praktiken?

 

Ljungby 2012-11-14

 

Anne Karlsson

(s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-09 13:44