Interpellation jämställdhet

Interpellation

 

 

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun är arbetsgivare 2664 anställda och av dessa är 82.2% kvinnor. Av de som har chef oc/eller annat ledningsansvar är 61.9 % kvinnor.

Alternativet har två mandat i fullmäktige och en plats i kommunstyrelsen, som handhar frågor som rör arbetsgivaransvar och jämställdhet.

 

Alternativet har i media, på stan och i fullmäktigeförsamlingen ondgjort sig över kvinnor som ledare, varför följande frågor ställs av socialdemokraterna

 

1. Vad anser Alternativet om jämställdhetsarbetet som bedrivs i kommunen ?

 

2. Vad anser Alternativet att målet med jämställdhetsarbetet är för kommunen som arbetsgivare?

 

3. Vilket ansvar anser Alternativet att kommunen som arbetsgivare har att arbeta med jämställdhetsfrågor?

 

 

Anne Karlsson

(s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-09 14:29