Motion fiberutbyggnad 2013-02-12

Motion om fiberutbyggnad

 

Ett utbyggt fibernät är numera lika viktigt som telefonen och elektriciteten var på sin tid. För oss socialdemokrater är det en statlig fråga vilket också påpekas i den policy som kommunfullmäktige kommer att hantera under vintern 2013. Inför valet 2010 drev centerpartiet, lokalt men framförallt centralt  frågan om en snabb utbyggnad. Medel från staten saknas och utbyggnaden har avstannat. Detta löfte borde infriats redan, då centern är del av regeringsunderlaget. Vi har numera förstått att centern har andra prioriteringar.

 

Socialdemokraterna i Ljungby är väl medvetna om landsbygdens behov och krav. Eftersom vår kommun till ytan är väldigt stor och långa avstånd mellan hus och byar på landsbygden, blir det oerhört kostsamt för enskild kommuninvånare att bekosta utbyggnad av accessnätet till fastighet, även om kommunen bidrar med stomnät och en kostnad på max 7.000:- till accessnätet per hushåll.

 

 Socialdemokraterna anser att det vore rimligt att bidragen höjs till de fastigheter som ligger mycket långt ifrån stamnätet.

Finansieringen sker via delar av Ljungby Energis vinst. Visserligen skall vinsten användas till amortering av lån, men en klausul finns som gör det möjligt att använda en del av vinsten till en mycket angelägen fråga, vilket vi socialdemokrater anser att infrastrukturfrågan med kablifiering är.

 

Det är rimligt att avsätta en miljon kronor per år från Ljungby Energis vinst för att möjliggöra

 en fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden.

 Bidraget är en rättvis kompensation till kommuninvånare på landsbygden som idag inte kan tillgodogöra sig Ljungby Energis låga taxor när det gäller el, fjärrvärme och fiberanslutning.

 

Socialdemokraterna yrkar

 

Att bidraget höjs till de fastighetsägare som finns längst ifrån stamnätet.

Att finansiering sker med ett årligt uttag ifrån Ljungby Energis vinst med 1 miljon kronor per år.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 2013-02-12

 

Anne Karlsson                                           Jan Ewert Johansson

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-12 13:28