Motion om Lagavallen

Motion om Lagavallen

Vi har idag tagit del av att det inte blir något arenabygge i Ljungby kommun.

Vi socialdemokrater önskar därför att vi snabbt skiftar fokus och riktar våra blickar till Lagavallen och dess renoveringsbehov, som nu har möjlighet att tidigareläggas. Eftersom finansiering funnits för arenabygget torde det finnas utrymme för omdisponering av dessa medel.

Vi yrkar därför att

-          Omgående påbörja projektet Lagavallen

 

 

Ljungby 2013-10-14

 

Sven –Olov Stenqvist

 

Anne Karlsson

 

Conny Simonsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-15 14:16