Motion om socioekonomisk budget

Motion om utbildning i socioekonomisk teori och budget

Vi socialdemokrater har under en följd av år framfört i budgetarbetet att vi bör anta ett socioekonomiskt synsätt i vår ledning och styrning i kommunen. I korthet innebär modellen att vi får kunskap om vad det, förutom mänskligt lidande, rent ekonomiskt kostar att barn och ungdomar kommer på glid i samhället.T.ex. ofullständig skolgång, missbruk osv. Modellen visar också siffror för vad kostnaden blir om man inte arbetar förebyggande ifrån samhällets sida.. Det handlar om kostnader för för sjukvård, psykiatri kontakter, missbruksvård, domstolsväsende m.m att komma tillbaka till samhället.

Vi vet att samhället har kostnader för detta, frågan blir mest varför tar vi inte ett helhetsgrepp som nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadenskog företräder, i vår kommun?

Samhällsekonomiskt och för boende i vår kommun har alla att tjäna på ett helhetssyn utifrån den beskrivna modellen. Förslaget är en utbildning för berörda tjänstemän och politiker samt att efter utbildning förhoppningsvis  implementera metoden i kommunens samtliga/berörda förvaltningar.

Därför  yrkar vi:

-      Att föreläsning och utbildning i nationalekonomi enligt socioekonomisk teori ges till politiker och tjänstemän       

-          Att modellen senare implementeras i kommunen och dess budgetarbete

-          Att finansiering sker med AFA pengar

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 2013-10-14

 

Anne Karlsson                     Stefan Fredriksson

                     

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-15 14:22