Utbildning i LOU

Motion om utbildning i offentlig upphandling

Vi hör dagligen om utländska bemanningsföretag och enmansföretag som arbetar i Sverige. En av de stora kunderna är kommun och landsting, via Lagen om offentlig upphandling (LOU)

 Villkor och avtal för de utländska företag som arbetar i Sverige saknar ofta  kollektivavtal och arbetsgivarintyg till skatteverket sk. A1 papper. Ovisst om  vi har insyn i underleverantörers årsredovisningar. Utländska företag är sedan 1 juli 2013 skyldiga att lämna uppgifter i utstationeringsregistret hos Arbetsmiljöverket.  En likabehandling krävs på arbetsmarknaden, antaget av EU.

Kryphålen för att lura staten på skattepengar genom lönedumpning är enorm, dessutom orsakar det dom som arbetar en otrygg tillvaro för ringa lön, utan något som helst föräkringsskydd om olyckan är framme. Det finns också en uppenbar fara i att detta fusk dränerar hela vårt näringsliv, då det inte är konkurrens på lika villkor.

 Ljungby kommun upphandlar enl. Lagen om offentlig upphandling, varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. 345 miljoner via avtalsleverantörer 2012. Kanske finns det även  i vår kommun underleverantörer som beskrivits ovan.

Vi socialdemokrater vill ha bra villkor för alla anställda- ingen skall behöva behandlas som 2:a klassens människa, med avsaknad av föräkringar och avtal.

För oss socialdemokrater är det viktigt att  vårt näringsliv inte sätts ur spel, genom osjyssta villkor på arbetsmarknaden .

Mer kunskap behövs för att förhindra skattefusk  och urusla villkor på arbetsmarknaden.

Jag yrkar därför att:

- samtliga politiska partier bjuds in till en föreläsning av Anna-Lena Norberg

- att tjänstemän som kommer i kontakt med LOU bjuds in till föreläsningen

-att föreläsningen hålls omgående, finansieras via AFA-pengarna

Ljungby 2013-10-04

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen:

Anne Karlsson

(s)