Utbildning i våld i nära relationer

Tre socialdemokrater i Ljungby skrev för en tid sedan till Brottsförebyggande rådet och föreslog att de som arbetar i bostadsområdena ska utbildas i våld i nära relationer.

- Vi tycker att det är viktigt att alla tar frågor om våld i nära relationer på allvar, säger Anne Karlsson som är en av de tre socialdemokraterna som gjorde skrivelsen. Vi vet att det inte alltid är lätt att agera när man misstänker att något inte står rätt till, och då kan en utbildning vara ett sätt.

Förslaget som lämnades in till Brottsförebyggande rådet i Ljungby i mars har fått ett bra mottagande och nu den 16 november hålls den första utbildningen.

- Det är fastighetsskötare och bovärdar inom både Ljungbybostäder och från privata värdar som kommer få en utbildning, berättar Anne Karlsson. Vi hoppas att fler ska kunna göra det som känns rätt när de misstänker våld om de får redskap och möjlighet att prata om frågan.

Ansvarig för utbildningen är Ljungby kommun och man hoppas på att både fastighetsskötare och boende kommer att få nytta av de nya kunskaperna.

 

Hela skrivelsen: Våga fråga - utbildningssatsning för fastighetsskötare

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som ingen vill se och än mindre tala om. Polis, sociala myndigheter, vårdgivare och andra organisationer känner väl till den tragedi som ligger bakom våld i nära relationer. Många gånger har grannar och hyresvärdar både misstankar och kanske även kännedom om vad som sker inom bostadens väggar i dessa drabbade familjer. Det är svårt att våga fråga!

Vi socialdemokrater vill att kunskap ska spridas om hur man ska agera som yrkesperson och medmänniska där våld i nära relationer misstänks. 

Därför vill vi att det kommunala bostadsbolagets bovärdar och kommunens övriga fastighetsskötare får utbildning i hur man kan agera vid misstanke om våld i nära relation.

Utbildningen får gärna rikta sig även till privata hyresvärdar. Med ökad kunskap och en utarbetad handlingsplan, när indikationer om våld i nära relationer uppmärksammas, ökar tryggheten i boendet. Antalet brott bör kunna minskas.  Utbildningssatsningen visar också på att våld i nära relationer inte accepteras i samhället.

Vi socialdemokrater vill att Brottsförebyggande rådet tar initiativ till att tillsammans med Ljungbybostäder och eventuellt privata hyresvärdar informerar och utbildar fastighetsskötare/bovärdar i frågan om hur våld i nära relationer kan hanteras samt att en konkret handlingsplan upprättas av bostadsbolaget med hjälp av polis- sociala myndigheter samt frivilligorganisationer, t ex.  kvinnojouren.

 

Ljungby 2011-03-24

 

För Socialdemokraterna i Ljungby

 

Anne Karlsson (S)

Kommunalråd

 

Ulla-Britt Storck (S)

Ordförande s-kvinnor

Ledamot i kommunfullmäktige

Landstingspolitiker

 

Harriet Kristensson (S)

Ledamot i kommunfullmäktige