Vår politik

Partiprogrammet är grundläggande för alla socialdemokrater och beskriver den ideologiska grund som partiet har. Partiprogrammet diskuterar bland annat begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet.

"Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva lösningar för att skapa det gemensamma bästa, som utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter.Människan är en social varelse som utvecklas och växer i samspel med andra, och mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra."

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-18 15:54