Ung i Ljungby

Vi socialdemokrater vill göra Ljungby till en Möjligheternas kommun där alla får plats. Ung som gammal, infödd som inflyttad, kvinna som man, alla är välkomna och får plats i Möjligheternas Ljungby.

Ljungby - en bra start i livet

Tillsammans skapar vi en skola som ger kunskap och trygghet. Skolan och förskolan ska arbeta med olika metoder och arbetssätt. Skolan för att tillgodose alla enskilda elevers behov av stöd. En avgiftsfri grund- och gymnasieskola är självklart för oss, och det gäller även övriga aktiviteter i skolan.

Alla elever har rätt till en objektiv och allsidig undervisning. Vi vill ha en skola där kunskap och trygghet sätts främst och där varje elev får det stöd som krävs för att nå målen

Vi ska ge våra barn och elever utbildning av god kvalitet för ett livslångt lärande. Vi vill ha skolorna kvar på landsbygden så länge elevtalen och kvalitén med bra socialt innehåll kan upprätthållas.

Fritidsgården ska vara öppen även på sommaren och mer än varannan helg. Utanför centralorten kan samlingslokaler tillfälligt användas som fritidsgårdar.

 

Utveckla skolan

Inget kan vara viktigare i en tid där nya kunskaper ständigt efterfrågas. Vi ska ge förutsättningar för förskola och skola att arbeta med olika metoder för att tillgo-dose alla elevers behov av stöd och utveckling.

Vi vill också verka för jämlikhet och jämställdhet. Detta kräver en pedagogisk utveckling och mångfald ska uppmuntras i alla förskolor och skolor. Det krävs ett ökat utrymme för hemspråksundervisning.