Äldre och Ljungby

Vi socialdemokrater vill göra Ljungby till en Möjligheternas kommun där alla får plats. Ung som gammal, infödd som inflyttad, kvinna som man, alla är välkomna och får plats i Möjligheternas Ljungby.

Ljungby - en trygg plats för äldre

Ljungby kommun skall vara en bra plats att bo och leva i. Politiken för äldre handlar inte bara om omsorg och vård utan också om möjligheten att leva ett rikt liv. Genom sociala nätverk, utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter kan en-samhet och isolering brytas. Därför vill vi utveckla samarbetet med pen-sionärs- och frivilligorganisationer.

Trygghet och omsorg för alla står högt på vår lista över åtgärder i framtidens Ljungby. Att allt fler får leva ett längre och friskare liv är en fantastisk framgång i ett folkhälso-perspektiv. Den positiva utveckling-en med allt fler äldre för också med sig nya utmaningar. Därför behöver vi en äldreomsorg av hög kvalitet som möter skilda behov.

 

Rättvis pension - stoppa straffbeskattningen

Sverige beskattar som enda land i världen pensionärer hårdare än de som arbetar. Vi vill redan 2011 halvera den skatteklyfta som den borgerliga alliansen har orsakat. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.