Hållbara Ljungby

En rödgrön regering kommer satsa på att fler ska kunna konvertera sina bilar till miljöbilar. Samtidigt ökar vi satsningar på miljövänlig teknik som bidrar både till samhällsekonomin och till ett bättre klimat.

I Kronobergs län vill vi satsa på en fossilbränslefri kollektivtrafik och ett nytt professorsprogram på Linnéuniversitetet med miljöinriktning. Kronoberg ska bli Europas grönaste region.

Vi vill uppmuntra till alternativa uppvärmningssystem och utveckla energirådgivningen. Vi vill också arbeta vidare med enklare och effektivare system för sophantering med lite "ordning och reda".

Naturen och den goda miljön ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation ger lugn och ro likväl som stimulans. Den möjligheten vill vi värna. Vi vill an-lägga fler och underhålla gång- och cykelvägar och vårda våra parker.

Vi vill att det serveras alternativa rätter och närproducerad mat i våra skolor och på äldreboenden.