Aktiviteter

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti

Över hundra tusen har anslutit sig till partiet och är i olika grad aktiva socialdemokrater. Ungefär en gång i månaden anordnas medlemsmöten med samhällsinriktade program, kaffe och gemytlig samvaro. Vårens aktiviteter spikas efter arbetarekommunens årsmöte.

Medlemsmötena är öppna - alla sympatisörer är välkomna!

Förutom medlemsmötena har ett antal utskott och arbetsgrupper mer eller mindre regelbundna sammankomster. 

  • Info-grupp
  • Fackligt utskott
  • Jämställdhetsutskott
  • Pensionärsutskott
  • Kyrkopolitiskt utskott
  • Miljöutskott
  • 1:a-majkommitté
  • Målgruppen
  • ...

Inför kommunens sammanträden  träffas de förtroendevalda alltid  för gemensam genomgång i gruppmöten.

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-14 16:05