Aktuellt & Debatt

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2015

På barn- och utbildningsnämndens sista samanträde före höstens val behandlades nämndens budget för 2015. Kommunstyrelsen har tidigare i år lagt de ekonomiska förutsättningarna som nämnden har att rätta sig efter. I samband därmed framhölls att nämnden ramar ökats kraftigt. Några nedskärningar skulle det inte vara tal om!

Här är kalla fakta, presenterade på sammanträdet.

Ekonomiska förutsättningar:

 

  • kompensation för löneökningar
  • 2014 års ram
  • tillväxtmedel 13,9 mkr

 Större förändringar inom ram

 Ökad ersättning till andra huvudmän 2,15 mkr

Egen tillväxt utifrån befolkningsprognosen 6,2 mkr

Ökad städning, skolskjuts It mm 2,1 mkr

Barn i behov av särskilt stöd 0,6 mkr

Minskade intäkter, andra huvudmän 0,85 mkr

Prishöjning, särskola 0,65 mkr

Kostverksamheten 2,0 mkr

===================

 Sammanlagt ska alltså större förändringar för 14,55 miljoner rymmas inom alliansens ram som ökas med 13,9 miljoner.

 

 

Kostnader/behov som enligt förvaltningschefen svårligen ryms inom ram

 

För och grundskola

Behov av ökad grundbemanning

Kostnader för nyanlända 0,3 mkr

Utrustning Alfredshäll (engångsbelopp) 1,3 mkr

Indexuppräkning andra huvudmän 1,3 mkr

Särskolan, prishöjning 1,0 mkr

 

Gymnasieskola

Prisökning 1,15 mkr

Nyanländas språkintroduktion 0,6 mkr

 

Skattesatsen får inte vara en helig ko när nu Lommas anseende som en ledande skolkommun försvagas alltmera.

Lars Carlén (S)

2 v.ordf i barn- och utbildningsnämnden

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-05 09:47