Förskolans småbarnsgrupper för stora!

Den borgerliga majoriteten i Lomma kommun har fått ta emot skarp kritik från både föräldrar och pedagoger.

Och Skolverket varnar särskilt för trenden att låta småbarnsgrupperna växa.

- I synnerhet för riktigt små barn och för barn med särskilda behov är det inte bra med för stora grupper, säger undervisningsrådet Carina Hall i Lärarnas Tidning.

Det handlar om både lokaltillgång och personaltäthet som måste finansieras. Här går en tydlig skiljelinje mellan de politiska alternativen i Lomma kommun. Socialdemokraterna har gång på gång agerat för bättre framförhållning när det gäller lokalbehovet, men en enig majoritet, alla de borgerliga partierna, har stretat emot under förespeglingen att läget är under kontroll. Missbedömningen har gjort många besvikna. Skolförvaltningen rapporterar att tillströmningen av barn till förskolorna i såväl Lomma som Bjärred ”är god”. Kommunens goda rykte som barnvänlig kommun attraherar unga familjer. Samtidigt signalerar förvaltningen problem med starten av förskolan vid Borgebyhallen. När socialdemokraterna i barn och utbildningsnämnden under vårens lokalbehovsplanering efterlyste en ”plan B” svarade alliansen att liggande förslag ska genomföras, punkt, slut. Så enkelt är det sannerligen inte. Oron för förseningar är berättigad.

 

I socialdemokraternas budgetförslag för 2012 fanns en extra satsning med 3 miljoner kr för att möjliggöra färre antal barn i småbarnsgrupperna.

Till grundskolan äskarde (S) +1,1 milj kronor årligen 2012 - 2014 för att högstadieeleverna ska kunna disponera en egen dator som inlärningsverktyg.

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-12 13:06