Motion om kulturcentrum vid Dansrotundan - Folkets hus

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vår kommun har ett unikt område med stort bevarandeintresse kring Folkets hus i Lomma. Här finns inte bara Folkets hus från 1898 och Dansrotundan utan även uthuset i kalksandsten  och det gamla huset i fastighetens sydöstra hörn, som bl a använts som bibliotek. Såväl Folkets hus som Dansrotundan används redan i dag flitigt av många olika föreningar. Det är dock väl känt att Dansrotundan är i stort och akut behov av renovering för att inte förfalla helt.

När nu invånarantalet i kommunen stiger, ökar också behovet av mötesplatser. Vi anser att detta område har stora möjligheter att kunna utvecklas till ett kulturcentrum med bättre villkor för föreningar och andra användare. Parken, för vilken det för flera år sedan togs fram ett förslag till upprustning, skulle kunna utgöra en vacker, grön ram för de gamla husen.

 

Vi  föreslår

att Folkets hus och Dansrotundan stryks från listan över  kommunalt ägda fastigheter som kan lämnas till försäljning

att en projektgrupp får i uppgift att studera möjligheterna att utveckla området till ett attraktivt kulturcentrum

att de tidigare planerna på en upprustning av parken intill Folkets hus uppdateras och förverkligas

    

Anita Scherstén (S)      Barbro Söderberg (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-15 02:43