Motion om gemensamt bokningssystem för uthyrning av kommunens lokaler

Bokning av lokaler i kommunens fastigheter sker i dag på olika sätt:

 

Ø      Samlingslokaler på Havsblick bokas genom kontakt med Kostenhetens personal.

Ø      Bjärehovskolans hörsal bokas genom kontakt med en administrativ assistent, centralt placerad i kommunhuset.

Ø      Skolans övriga uthyrningsbara lokaler bokas genom kontakter med skolornas egen administrativa personal – vaktmästare, skolassistenter m.fl. – på ett sätt som inte alltid verkar rationellt, vare sig för personalen eller den bokande.

 

Under rubriken ”Kultur & Fritid” på kommunens webbplats finns möjlighet att söka lediga tider och skicka in bokningsförfrågningar till idrottshallar, gymnastik­salar och vissa samlingslokaler med hjälp av ett mycket överskådligt boknings­schema.

 

Till bokningssystemet kan hanteringen av nycklar till lokalerna räknas. Otidsen­liga ”nyckelhålslås”, t.ex. cylinderlås, används fortfarande. En bortkommen nyckel kan här medföra mycket stora kostnader. Dagens lås med elektronisk nyckel (kort, bricka, chip, etc) erbjuder säkra alternativ och bör därför finnas på samtliga kommunens anläggningar som kan hyras. 

 

Jag föreslår fullmäktige besluta

 

  • att ett centralt bokningsregister upprättas för alla bokningsbara lokaler i kommunens byggnader
  • att detta register görs tillgängligt på kommunens webbplats
  • att kommunens Frontdeskservice kan utnyttjas för lokalbokning
  • att bokningsprocessen inte som nu är beroende av om en personal (t.ex. en vaktmästare eller en skolassistent) inte är i tjänst
  • att lås med elektronisk nyckel används för alla kommunens uthyrningsbara lokaler

Lars Carlén

Socialdemokraterna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjärred 2010-02-01

 

 

 

 

Lars Carlén (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-15 03:04