Skola/förskola i Lomma hamn

 

Lomma kommun har ett skriande behov av nya skolbyggnader. Under lång tid har det ökade lokalbehovet tillgodosetts i huvudsak genom inhyrning av pavil­jonger.

 

I den nya stadsdelen Lomma hamn har kommunen ännu inte några konkreta planer för att lösa skolans lokalbehov. Områdets attraktionskraft på unga familjer kommer att öka högst väsentligt med en skola centralt i bostadsområdet.

 

Det så kallade Eternitkontoret i Lomma Hamn är en byggnad vars berättigande i nuvarande form och funktion av allt flera bedöms vara en belastning för området. Fastigheten och byggnaden ägs av kommunen. Gällande detaljplan föreskriver”Centrumverksamheter, skola, förskola och andra verksamheter för områdets service. Även kontors­verksamhet medges.”

 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

 

- att kommunen omedelbart påbörjar ett projekt för att ersätta Eternitkontoret med en skola, anpassad till verksamhetens krav på flexibilitet men också utformad så att den arkitektoniskt och funktionellt blir en permanent tillgång i stadsdelen.

 

Lomma och Bjärred 2009-12-08

 

Karin Lyberg (S)   Barbro Söderberg (S)   Lars Carlén (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-16 12:11