Välmotiverat politikerförakt

Att vara förtroendevald i Lomma kommun

 

Vänner och bekanta känner naturligtvis till att jag varit aktiv fritidspolitiker under flera perioder och mycket ofta får jag frågor om aktuella händelser på kommunens politiska arenor. Man passar också på att framföra egna åsikter om ett och annat. Inte sällan uttrycks även tacksamhet för att det finns personer som vill axla fritidspolitikerns tagelskjorta – ingen statusfylld fritidsverksamhet precis! Men härom kvällen fick jag höra andra toner: välmotiverat politikerförakt! Ett exempel:

 

Lekplatsen vid Alfredshällskolan i Bjärred jämnades utan förvarning med marken förra våren. Tekniska nämndens dåvarande ordförande Anders Berngarn (M)  hade tidigare informerat föräldrarna att lekplatsen inte var nedläggnings­hotad. Närboende barnfamiljer, skolan och många andra blev förtvivlade och på direkt fråga från (S) i kommun­fullmäktige i juni förra året erkände Berngarn stora fel i hanteringen, men nu skulle allt bli bra. Två månader senare får föräldrarna veta att lekplatsen mot deras önskan inte skall återställas. Så i december meddelas tvärtom att önskan om återställande skall gå i uppfyllelse (prislapp: 400.000 kr) och att återuppbyggnaden skall var klar till VT 2010.

Så här ser lekplatsen ut inför HT 2010. Nog är ett visst politikerförakt motiverat. Men vad kan (S) åstadkomma gentemot (M+FP+C+KD+SPI)?

Men ska alla politiker skäras över en kam?

 

Lars Carlén (S)

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-20 16:05