Lomma kan bättre!

Vi socialdemokrater kämpar för

  • Tryggare för de äldre som behöver kommunens stöd och hjälp - inte tiotals nya ansikten inom några veckor i hemtjänsten
  • Bättre framförhållning när nu invånarantalet ökar drastiskt
  • Planerat fastighetsunderhåll - inte som nu dyra nödutryckningar när det regnar in genom skolsalstak!
  • Företagarvänlig kommunledning - inte som nu när Lomma hamnar långt från tätposition i företagarnas utvärdering

...men med den enorma övervikten som moderaterna och deras allierade har i de beslutande organen blir våra förbättringsförslag altför ofta överkörda!

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-15 16:07