Till dig som är nyinflyttad.

Tillåt mig gratulera till ett bra val av boendekommun! Som nyinflyttad vill du kanske veta lite mera om det politiska läget här. 

Jag heter Lisa Bäck. Vid valet 2010 fick jag förtroendet att ha ledar­tröjan för social­demokraterna i Lomma kommun. Ny som politiker i Lomma men efter flera år som förvaltningschef här känner jag mig väl förberedd.

Socialdemokraterna är kommunens näst största parti, men har inte haft politisk majoritet på många år. De senaste mandatperioderna har samsyn över block­gränsen präglat de flesta besluten, så samarbetet med den borgerliga majoriteten har varit gott.

Men naturligtvis har det funnits frågor som visat skilda uppfattningar om vad som är bäst. Socialdemokraterna var t.ex. mot att all äldreomsorg i den södra kommundelen fördes över till Carema. Det beslutet gav varken ökad valfrihet eller bättre vård – tvärtom ledde det i vissa fall till svåra missförhållanden som framtvingade ett stort skadestånd från företaget. Nu går avtalstiden ut och erfarenheten gör att vi socialdemokrater vill avveckla entreprenadverksamheten.

Den borgerliga majoritetens brist på framförhållning inom barnomsorg och skola gör att många barn får tillbringa sin vardag i tillfälliga baracker i stället för gedigna skolhus med miljövänlig uppvärmning. Det stora antalet baracker är dyra nödlösningar som ockuperar barnens lekytor.

Socialdemokraterna har krävt bättre underhåll av kommunens fastigheter, gator och parker. Vi har år efter år krävt att gymnasisternas skolluncher ska vara avgiftsfria.

Våra kärnfrågor är skola, kultur, omsorg och miljö.

Även en väl fungerande kommun behöver en stark opposition för att bibehålla kvaliteten och bli ännu bättre och - inte minst - utgöra en kritiskt granskande motvikt till majoriteten.

Lisa Bäck

 

SOCIALDEMOKRATERNA

– DET POLITISKA ALTERNATIVET

I LOMMA KOMMUN

 

Här är några av våra mål:

  • Vi vill arbeta för en hållbar utveckling med klimat­smarta lokaler för skola och förskola.
  • Vi vill att Bjärreds centrum görs attraktivt.
  • Vi vill ta större ansvar för skötseln av kommunens fastigheter, gator och parker.
  • Vi vill utveckla lekplatserna i takt med att antalet barn i kommunen ökar.
  • Vi vill sänka avgifterna i Kulturskolan och på sikt göra den helt avgiftsfri.
  • Vi vill se till att kommunen får en E-bio.
  • Vi vill utveckla attraktiva träffpunkter för seniorer i både Lomma och Bjärred.
  • Vi vill att kommunen säger ja till vindkraft och får en tankstation med fordonsgas.

 


Sidan uppdaterades senast: 2012-03-12 00:22