Vi vill

  • bygga vackra, hållbara och klimatsmarta skolhus för många generationer barn
  • avhjälpa de brister som finns i kommunens lokaler på grund av försummat underhåll under många år
  • avyttra kommunens fastigheter med stor varsamhet
  • satsa på klimatsmart energi, som vindkraft – och fordonsgas så vi kan tanka miljövänligt hemmavid
  • utveckla träffpunkter med möjlighet till aktiviteter för seniorer i både Bjärred och Lomma www.socialdemokraterna.se/lommma
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-14 02:03