(S) i nämnderna

Nämndernas socialdemokratiska förtroendevalda till och med 2018.

I Lomma kommun finns det åtta nämnder, med kommunstyrelsen inräknad. Varje månad har gruppledarna en gruppledarträff där man diskuterar aktuella politiska frågor. Tveka inte att kontakta oss då vi gärna svarar på frågor.

KOMMUNSTYRELSEN

Lisa Bäck
040-641 1115
oppositionsråd

Lars Carlén
Rune Netterlid 
Conny Bäck
Marie Sand, ers
Karl-Gustav Nilsson, ers
Lennart Nilsson, ers        Pia Johnsson, ers

 

TEKNISKA NÄMNDEN

Rune Netterlid
046-294170
andre vice ordförande

Pia Johnson
Mats Falk, ers 
Åke Björkman, ers
Eric Cederbom, ers

SOCIALNÄMNDEN

 

Conny Bäck
040-416368
andre vice ordförande

Annika Mårtensson
Per Bengtsson 
Karin Everlund, ers
Rune Setthammar, ers

MILJÖ & BYGGNADS-NÄMNDEN

 

Lennart Nilsson
046-253176
andra vice ordförande

Maria Lönegård
Stig Svensson 
Mari Brandt, ers
Nancy Ressaissi, ers
Karsten Bringmark, ers

BARN &
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Lars Carlén
046-292767
andre vice ordförande

Marie Sand 
Fredik Högberg 
Anna-Karin Åkerman, ers
Vakant, ers

KULTUR &
FRITIDSNÄMNDEN

 Karl-Gustav Nilsson
046-293084
andre vice ordförande

Anna-Greta Wandegren-Heinegård
Henri Gossé
Gunilla Ragnestam, ers
Maj Lis persson, ers

Bengt Everlund, ers

VALNÄMND

Conny Bäck
040-416368
andre vice ordförande

Kjell Nilsson
Marie Sand 
Annika Mårtensson, ers Karl-Gustav Nilsson, ers

REVISION

 

Fred Windisch

046-292783
ordförande

Staffan Fareld

Revisionen har enligt ny lagstiftning inga ersättare

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-20 17:07