Conny Bäck, Socialnämnden

 

Conny Bäck är socialdemokraternas första namn i socialnämnden efter valet

Conny bor i Lomma och arbetar som miljösamordnare. Han är mycket aktiv (S)-politiker på regionsnivå, särskilt i sjukvårdsfrågor.

  • Jag vill att Lomma kommun ska erbjuda äldreomsorg i kommunal regi.
  • Jag vill att kommunen öppnar en träffpunkt för seniorer även i Bjärred.
  • Jag vill att du som berörs av LSS-verksamheten (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska känna trygghet – ingen privatisering.
  • Jag vill utreda möjligheten att skapa fler "trygghetsbostäder" för äldre.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-20 09:21