Demokrati

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla medborgare ges möjlighet att delta och få inflytande i den kommunala och politiska processen. Men i dagens samhälle kan det vara svårt att engagera människor i politiska aktiviteter. Det är för oss viktigt att medborgarna engageras i en öppen dialog kring de frågor som berör dem.

Vi socialdemokrater vill arbeta för

  • en bred kommunalpolitisk representation avseende kön, etnisk tillhörighet samt olika ålders- och yrkesgrupper
  • att kommunens synpunkts- och klagomålshantering utvecklas till ett effektivt instrument i dialogen mellan kommuninvånare och politiker
  • ett mångkulturellt samhälle med intensifierad kamp mot främlingsfientlighet, intolerans och diskriminering
Sidan uppdaterades senast: 2010-02-11 20:07