Detta har hänt v 47

Vecka 47 har våra aktiviteter varit inriktade mot framtiden:

Måndag kväll informerade ABF hur deras organisation kommer att förändras för att kunna möta framtidens behov. Omorganisationen är tänkt att stärka ABF på den lokala nivån genom att få in olika spetskompetenser och på ett bättre sätt än idag kunna nyttja den kompetens som finns. Ingen lokal ABF-förening kommer att tvingas in i omorganisationen utan den bygger på att man ser att den egna lokala föreningen får större utvecklingsmöjligheter.

Onsdag kväll startades en studiecirkel, Rådslag Jobb. Under uppmaningen ”Kom med i ett Rådslag om politiken för jobben, full sysselsättning och lägre arbetslöshet. Arbete är både en rättighet och skyldighet.” Medlemmar träffades i ABF:s lokaler på Kronan. Kvällens diskussion handlade mycket om hur vi ska kunna fånga in åsikter från intressenter t ex företagare och tjänstemän. Den som arbetar behöver trygghet. Den som är arbetslös måste få möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Hur kan vi tillsammans utveckla och förnya politiken för allas rätt till arbete och trygghet? 

Studiecirkeln fortsätter på tisdag den 4 december kl. 18.00  i ABF: s lokaler på Kronan.

På fredag den 23 november debatterade Berit Andnor (s) och Anna Ibrisagic (m) i den första av hela 18 regionala debatter mellan moderater och socialdemokrater. Det är partierna centralt som gemensamt beslutat arrangera politiska debatter i hela landet under hösten och först ut var alltså Luleå. Där Berit Andnor (s) ordförande i riksdagens konstitutionsutskott mötte Anna Ibrisagic (m), EU-parlamentariker.


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-23 14:53