Detta har hänt v 48-49

Sosserian
Nu har du som medlem i Socialdemokraterna möjlighet att träffa andra socialdemokrater på vår nya digitala mötesplats - Sosserian (som du hittar högst upp till höger på hemsidan). Ingela Uvberg Nordell och Birgitta Lundström har fått en grundläggande utbildning så att vi kan hjälpa våra medlemmar på denna nya mötesplats. För att du ska kunna registrera dig som användare på Sosserian måste du vara partimedlem, ha betalt medlemsavgiften samt ha en e-postadress registrerad i vårt medlemssystem. Är du osäker på någon av dessa faktorer eller har frågor? Hör då av dig till oss på expeditionen på tel 0920- 890 20 eller via mail  info@lulea.sap.se På Sosserian kan du diskutera innehållet i rådslagen om jobb, välfärd, vårt klimat, vår värld och skola, blogga och hitta partikamrater som brinner för samma frågor som du eller ta del av de senaste utspelen och nyheterna.

Skolmöte 28 nov
Stadsviken-Malmudden och Innerfjärdarnas s-föreningar arrangerade ett välbesökt möte om innerstans framtida skolplanering den 28 november på Östra skolan. På mötet medverkade både tjänstemän och förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden. Ordförande Ingrid Norberg och vice ordförande Johan Sparrman informerade på mötet om hur barnantalet alltid påverkar och att man alltid måste vara flexibel i sina tankar om hur skolan ska organiseras. Som politiker förlitar man sig till tjänstemännens beräkningar men en faktor som är lika viktig är att lyssna av hur brukarna vill ha sin skola. Vi måste sedan väga in all information och kunskap och därefter fatta beslut.

Manifestation "Visa solidaritet med Burma" 2 dec
SSU, LO och Socialdemokraterna i Luleå genomförde en aktion söndagen den 2 dec som vi kallar ”Burma ytterligare ett land som tystnat”. Vi hade utmanat/uppmanat alla Arbetarekommuner, lokala LO-avd och SSU-klubbar i Norrbotten att visa solidaritet med Burma och andra länder som fallit offer för diktatur. I Luleå fick vi in 1 300 kronor som vi skickat till t”Palmecentrets Demokratiprojekt i Burma” tack vare god uppslutning från SSU. 

Rådslag Jobb 4 dec
Första studiecirkelträffen om Rådslag Jobb genomfördes torsdagskvällen den 28 nov i ABF:s lokaler på Kronan. Vi tittade igenom rådslagsmaterialet och bestämde vilka frågor vi skulle fokusera oss på. Andra träffen genomfördes tisdag kväll 4 december. Där fortsatte vi att planera för hur vi ska arbeta med rådslaget på Repskapsmötet i januari 2008. Nästa träff är den 7 januari 2008 kl. 18.00 i ABF:s lokaler på kronan. Alla som är intresserade av Rådslag Jobb är välkomna.

Rådslag Klimat 6 dec
Torsdag den 6 december genomfördes ett intressant och inspirerande kvällsseminarie på LTU. Moderator var Anneli Hulthén tillika ordförande i Klimatrådslaget. Anneli Hulthén inledde med frågeställningen ”Förnyelsebar energi - skapar den nya klimat-/ miljöproblem?” Ewa H Petersen berättade om Sveriges stora ambitioner i vindkraft och annan förnyelsebar energi för att ersätta fossila bränslen. Vindkraften drivs fram av marknadens aktörer med kommersiella intressen. Den har också en lokal förankring både när det gäller kunskap om var det kan vara lönsamt att bygga och planbeslut som tas på kommunal nivå. Det problem som finns i dag med vindkraftverk är tillståndsbeviljandet, processen är tidsödande och vi måste arbeta med attityder. Att landskapsbilden förändras i och med vindkraftverk måste vi sätta mot klimat-/miljöhotet.
Jan Henrik Sandberg ordf Pappers berättade om dilemmat i energifrågan inom pappersindustrin med avvägningen mellan påverkan på miljön, energiåtgång och energiutvinning.

T ex så är förädlingsvärdet på kartong och papp 8 ggr råvarupriset men eldar man upp råvaran blir förädlingsvärdet endast den mängd energi man får ut när råvaran förbränns.

Förutom 30-talet deltagare så medverkade även Jan-Henrik Sandberg ordf Pappers, Anders Lewald Energimyndigheten, Virpi Törlind Naturskyddsföreningen, Marcus Öhman professor vid LTU, Stefan Edman klimatrådslagsgruppen samt Ewa Hedqvist Petersen vindkraftsamordnare.

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-07 09:31