Inbjudan regionalt framtidsseminarium 24 nov

Inbjudan

Fyra rådslag - tre regionala framtidsseminarier!

Kom med i arbetet med att forma socialdemokratisk framtidspolitik! Partiets fyra rådslagsgrupper har inlett sitt arbete kring fyra områden: jobb, välfärd, vår värld och klimat. Rådslagsmaterialen finns att hämta på www.socialdemokraterna.se

Regionala framtidsseminarier

I Norrbotten genomför vi regionala framtidsseminarier med anknytning till rådslagsarbetet. Samtliga seminarier är öppna för alla och vi hoppas på att många av våra partimedlemmar från hela Norrbotten tar chansen att vara med och diskutera dessa framtidsfrågor.

Vår värld och vårt klimat - Sunderby Folkhögskola

Lördagen den 24 november 2007 kl 09.30-15.00

Program:

Dagen kommer att ägnas åt diskussioner om klimat och miljö samt internationella rådslagen. Bland annat Europaparlamentarikern Göran Färm kommer att tala.

09.30 samling och kaffe
10.00 Inledning av Kristina Zakrisson, pd:s ordf.
10.10 Göran Färm, europaparlamentariker (s) (ledamot i rådslagsgruppen Vår Värld)
11.00 Arktis - en brännpunkt
12.00 Lunch
13.00 Seminarier
14.00 Paneldiskussion
15.00 Avslutning

Anmälan senast 15 november.
För anmälda medlemmar serveras lunch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan till Framtidsseminarium om rådslag

□ 24 november 10-15 på Sunderby Folkhögskola i Luleå.
Anmälan senast 15 november 2007

Anmälan skickas till:
Socialdemokraterna Norrbotten
V Varvsgatan 18, 972 36 Luleå
Fax: 0920-946 70
e-post: info@norrbotten.sap.se

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-08 12:55