Kvinnor i Fokus - Anna Hedh

”Kvinnor har kämpat för lika villkor i över 140 år. I slutet på 1800-talet handlade det om lika rösträtt för män och kvinnor. I dag handlar det bl a om lika lön, en rättvis och jämn fördelning av makt och rätten till sin egen kropp”. Med dessa ord inledde EU-parlamentariker Anna Hedh sin föreläsning på kvinnobiblioteket. Anna gav oss en beskrivning av EU-kommissionens färdplan för jämställdhet för 2006-2010 Vi fick en inblick i de sex prioriterade åtgärdsområdena:

1. förverkliga jämbördigt ekonomiskt oberoende för kvinnor och män
2. underlätta balansen mellan yrkes- och familjeliv
3. främja kvinnors jämställda deltagande i beslutsfattandet
4. utrota könsrelaterat våld och människohandel
5. utrota stereotypa könsroller i samhället
6. främja jämställdhet utanför EU

Detta var den andra föreläsningen i en serie som Luleås fyra s-kvinnoklubbar har startat tillsammans med andra kvinnliga nätverk. I denna serie vill vi genom olika teman belysa fördelning av makt och inflytande, villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Tillgång till utbildningoch möjlighet av att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger för kvinnor. Till sist; Finns samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor som för män?

Detta är några förslag på olika teman som serien kvinnor i fokus kommer att arbeta med. Fler teman mottages gärna allt för att sätt rätt fokus på jämställdhet.
• Kvinnors hälsa
• Kultur med/av kvinnor
• Kvinnors arbetsmarknadsvilkor
• Kvinnors företagande
• Kvinnor i ett internationellt perspektiv
• Kvinnors betydelse för den regionala tillväxten

Vi vill med denna serie vara med och påverka kvinnors inflytande, delaktighet och kompetensutveckling.

Nästa tillfälle blir den 19 september på Landstingshuset kl 18.30 temat för kvällen kommer att handla om inflytande och makt genom kunskap om ledarskap och styrelsearbete.

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-20 13:57